Medicine Science l Med-Science

International Medical Journal – ISSN : 2147-0634

Sleep Disturbances in Patients With Malignancy and Non-Malignancy

Original Research

Med-Science. 2012; 1(4): 315-22
doi: 10.5455/medscience.2012.01.8032

Sleep Disturbances in Patients With Malignancy and Non-Malignancy

Hakan Atalay, Naz Berfu Akbas, Cengiz Pata, Basak Oyan Uluc.

A B S T R A C T FULL TEXT PDF

Abstract
Objective: Aim of the study was to evaluate sleep quality in a small sample of patients with gastro-esophageal reflux disease (GERD) comparing them with the patients under treatment in oncology department. Method: Forty-eight patients were included in the study, 22 of them were recruited from the oncology department (oncology patients: OnPs) and 26 from the gastroenterology department (gastroenterology patients: GEPs) at a university hospital. By senior psychology students, the Hospital Anxiety and Depression Scale and the Pittsburg Sleep Quality Index were administered to the patients. Results: There was no significant difference between the two groups regarding anxiety and depression scores of the patients and their total sleep quality scores. Nevertheless, it has been found that GEPs had higher anxiety scores than OnPs. Conclusion: The regression analysis demonstrated that sleep quality scores are determined only by anxiety scores and that being an oncology or gastroenterology patients, being at a certain age, or gender have no effect on total sleep quality scores.

Key words: Sleep, gastro-esophageal reflux disease, malignancy, anxiety, depression


Malignitesi Olan ve Olmayan Hastalarda Uyku Bozuklukları

Özet
Amaç: Çalışmanın amacı gastro-özofageal reflü hastalığı (GÖRH) olan küçük bir hasta örnekleminde uyku kalitesini onkoloji hastalarıyla karşılaştırarak değerlendirmektir. Yöntem: Bir üniversite hastanesinde 22’si onkoloji bölümünden (onkoloji hastaları: OH), 26’sı gastroenteroloji bölümünden (gastroenteroloji hastaları: GEH) olmak üzere, kırk sekiz hasta çalışmaya alındı. Hastalara son sınıftaki psikoloji öğrencileri tarafından Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği ile Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi verildi. Sonuçlar: Hastaların anksiyete ve depresyon puanları ve toplam uyku kalitesi puanları bakımından iki grup arasında anlamlı bir farklılık yoktu. Ancak, GEH’nın OH’ndan daha yüksek anksiyete puanlarına sahip oldukları bulundu. Sonuç: Regresyon analizi, uyku kalitesi puanlarının sadece anksiyete puanlarından etkilendiğini ve onkoloji ya da gastroenteroloji hastası, belli bir yaşta ya da cinsiyette olmanın ise toplam uyku kalitesi puanları üzerine bir etkisi olmadığını gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Uyku, gastro-özofageal reflü hastalığı, malignite, anksiyete, depresyon

How to Cite this Article
Pubmed StyleAtalay H, Akbas NB, Pata C, Uluc BO. Sleep Disturbances in Patients With Malignancy and Non-Malignancy. Med-Science. 2012; 1(4): 315-22. doi:10.5455/medscience.2012.01.8032


Web StyleAtalay H, Akbas NB, Pata C, Uluc BO. Sleep Disturbances in Patients With Malignancy and Non-Malignancy. www.scopemed.org/?mno=22023 [Access: December 16, 2012]. doi:10.5455/medscience.2012.01.8032


AMA (American Medical Association) StyleAtalay H, Akbas NB, Pata C, Uluc BO. Sleep Disturbances in Patients With Malignancy and Non-Malignancy. Med-Science. 2012; 1(4): 315-22. doi:10.5455/medscience.2012.01.8032


Vancouver/ICMJE StyleAtalay H, Akbas NB, Pata C, Uluc BO. Sleep Disturbances in Patients With Malignancy and Non-Malignancy. Med-Science. (2012), [cited December 16, 2012]; 1(4): 315-22. doi:10.5455/medscience.2012.01.8032


Harvard StyleAtalay, H., Akbas, N. B., Pata, C. & Uluc, B. O. (2012) Sleep Disturbances in Patients With Malignancy and Non-Malignancy. Med-Science, 1 (4), 315-22. doi:10.5455/medscience.2012.01.8032


Turabian StyleAtalay, Hakan, Naz Berfu Akbas, Cengiz Pata, and Basak Oyan Uluc. 2012. Sleep Disturbances in Patients With Malignancy and Non-Malignancy. Medicine Science | International Medical Journal, 1 (4), 315-22. doi:10.5455/medscience.2012.01.8032


Chicago StyleAtalay, Hakan, Naz Berfu Akbas, Cengiz Pata, and Basak Oyan Uluc. “Sleep Disturbances in Patients With Malignancy and Non-Malignancy.” Medicine Science | International Medical Journal 1 (2012), 315-22. doi:10.5455/medscience.2012.01.8032


MLA (The Modern Language Association) StyleAtalay, Hakan, Naz Berfu Akbas, Cengiz Pata, and Basak Oyan Uluc. “Sleep Disturbances in Patients With Malignancy and Non-Malignancy.” Medicine Science | International Medical Journal 1.4 (2012), 315-22. Print. doi:10.5455/medscience.2012.01.8032


APA (American Psychological Association) StyleAtalay, H., Akbas, N. B., Pata, C. & Uluc, B. O. (2012) Sleep Disturbances in Patients With Malignancy and Non-Malignancy. Medicine Science | International Medical Journal, 1 (4), 315-22. doi:10.5455/medscience.2012.01.8032

, , , , , , , , , , , ,

Comments are currently closed.